Inlocuire acoperis casa

Section title

Inlocuire, Schimbare acoperisuri

La inlocuirea totala sau partiala a unui acoperis, trebuie sa luati in calcul toate serviciile asociate cu aceasta manopera complexa. In acest fel, veti putea afla si care sunt etapele sau pregatirile pentru aceste tipuri de lucrari. In continuare, va prezentam partea de demontare (demolare) acoperis, urmand ca prin analogie, montarea sa fie procesul invers demontarii.

DEMONTARE ACOPERIS:

Aceste lucrari se refera la desfacerea partiala sau totala a acoperisului tip sarpanta care poate consta in:

 • Demontarea jgheaburilor si burlanelor;
 • Desfacerea streasinei infundate de scanduri de rasinoase geluite cu recuperarea materialului;
 • Demontarea lucarnelor;
 • Desfacerea invelitorilor.

Prin demolarea partiala sau totala a invelitorilor si acoperisurilor se urmareste:
 • Recuperarea, reconditionarea, prelucrarea si gestionarea in conditiile stabilite de lege, a resurselor materiale rezultate;
 • Reintegrarea in natura a materialelor nerecuperabile asigurandu-se securitatea maxima a personalului de executie a lucrarilor;
 • Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului. avand la baza o justificare economica

DESFACEREA INVELITORILOR PENTRU SARPANTE

Acestea se refera la desfacerea partiala sau totala a acoperisului tip sarpanta. Sunt prezentate in continuare cateva reguli generale dupa cum urmeaza:

 1. Demolarea invelitorilor, accesoriilor si sarpantelor se va face conform prevederilor din documentatia de specialitate si a solutiilor cadru specifice;
 2. Demontarea invelitorilor se va efectua de regula dupa dezechiparea podului, care cuprinde urmatoarele faze: incetarea activitatilor din interiorul constructiei si anume, spatiul folosit sub pod;
 3. Suspendarea utilitatilor care impiedica buna desfasurare a interventiei (ex.: firele de inalta tensiune, firele de telefon, antene TV si cablul de coborare, etc.);
 4. Asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatati, daca este cazul;
 5. Evacuarea inventarului mobil (obiecte de inventar, mobilier, echipamente etc.), din spatiul imediat inferior podului;
 6. Demontarea invelitorilor si sarpantei se va realiza fara a afecta rezistenta constructiei si a periclita continuarea demolarii. Pentru a se evita accidentele de munca, nu trebuie sa se intreprinda nicio actiune de demolare fara expertiza structurii cladirii, tinandu-se seama si de aglomerarea materialelor din demolari pe suprafete mici; acolo unde este cazul, se vor lua masuri temeinice pentru sprijiniri.
 7. In cazul in care invelitoarea are cote diferite, se incepe intotdeauna de la cota cea mai inalta.
 8. Demontarea se va efectua respectand ordinea logica a operatiilor, pornind de la partea superioara sau coama catre streasina, incepand cu demontarea accesoriilor, continuand cu invelitorile propriu-zise, dinspre exterior catre interiorul constructiei, apoi a luminatoarelor, tabacherelor, lucarnelor, incheind cu sarpanta.
 9. Invelitoarea, fiind un element al constructiei deosebit de expus la numeroase solicitari, se va analiza starea de uzura a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru in vederea recuperarii, reconditionarii si reutilizarii totale sau partiale.
 10. Materialele obtinute din procesul demolarii, trebuiesc degajate pentru a evita supraincarcarea planseului de sub invelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.
 11. Transportul si evacuarea materialelor demontate din si de pe acoperis se va realiza astfel incat nu se produca degradarea lor, utilizand pentru acestea jgheaburi, palete, containere, precum si dispozitive sau utilaje corespunzatoare.
 12. Materialele rezultate din demolarea acoperisului se sorteaza, reconditioneaza si se depoziteaza in vederea reutilizarii.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

 • Cerere tip completata;
 • Certificatul de urbanism pentru imobilul in cauza (copie);
 • Dovada titlului solicitantului asupra terenului;
 • Proiectul pentru autorizatia de construire (PAC), in doua exemplare, intocmit de un proiectant autorizat care contine:
 • Piese scrise - memoriu tehnic pentru fiecare specialitate;
 • Piese desenate :
 • Plan de incadrare in zona;
 • Planul de situatie al imobilelor;
 • Plan fundatii;
 • Sectiuni (transversala si orizontala);
 • Planul invelitorii;
 • Toate fatadele;
 • Alte piese scrise si desenate solicitate prin certificatul de urbanism.
 • Avizele, acordurile, punctele de vedere, studiile si verificatorii pentru exigentele solicitate prin Certificatul de urbanism;
 • Dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire (chitanta sau ordin de plata).
Taxa se poate achita la Trezorerie sau cu numerar la casieria consiliului.

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:

 1. Reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 2. Reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice, in conditiile legii;
 3. Reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 4. Zugraveli si vopsitorii interioare;
 5. Zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 6. Reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 7. Reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 8. Lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada, daca aceste lucrari NU se executa la constructiile reprezentand monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate
 9. Finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje;
 10. Trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;
 11. Lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului
 12. Daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta - la cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, respectiv situate in afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
 13. Lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 14. Lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor reprezentand monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
 15. Lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 16. Lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;
 17. lucrari de compartimentare provizorie nestructurala.

Cine suntem ?
despre noi

Acoprest Trading este o firma specializata in acoperisuri. Oferim solutii complete pentru acoperis, utilizand materiale de cea mai buna calitate si servicii de montaj specializat.

Mai mult
Programeaza o vizita

Aveti intrebari? Nu conteaza cat de mare sau mic este proiectul pe care il aveti, contactati-ne chiar azi si discutati cerintele dvs. cu administratorul firmei.

oferta
oferta
oferta
oferta